Določitev meril ocenjevanja znanja in minimalnih standardov znanja
(Določitev meril ocenjevanja znanja in minimalnih standardov znanja)

Določitev meril ocenjevanja znanja in minimalnih standardov znanja