Opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja
(Opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja)

Opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja